top of page

Hou je van buiten zijn en kamperen, wil je meer comfort dan een tent, maar wil je niet in een grote caravan of camper op vakantie? Dan is één van onze minicaravans een goede keuze.

 • Wanneer kan ik huren, en wat kost het?"
  Laagseizoen 15 oktober tot 12 mei weekend vrijdag 15u tot zondagavond 18u=€180 midweek zondag vanaf 18u tot vrijdag 14u=€240 week: vrijdag 15u tot vrijdag 14u =€300 Tussenseizoen 3 september tot 14 oktober weekend vrijdag 15u tot zondagavond 18u =€210 midweek zondag vanaf 18u tot vrijdag 14u=€310 week: vrijdag 15u tot vrijdag 14u =€370 Hoogseizoen 1 juli tot 2 september Enkel verhuur per week week: vrijdag 15u tot vrijdag 14u =€420
 • Wat zit er in het basis huurpakket?
  1 kleine Gasfles (meerverbruik voor eigen rekening) 1 Gasdrukregelaar 1 Reservewiel 1 Aansluitkabel 220 Volt van 10 meter 4 plankjes voor onder steunen 1 Disselslot 1 luifel (bij huur minimaal 1 week) ingericht keukenblok voor 2 personen keuken is voorzien van kleine koelkast
 • Zijn er extra's te huur?
  pakket 1 : €20 -kunststof servies, bestek en acryl glasservies -Keukenuitrusting met 3-delige pannenset -Keukengereedschap zoals opscheplepels, openers, messen en brood/vleesplank,schaar, onderzetters, etc. -Saladekom met couvert -waterkoker -afwasteiltje pakket 2: €30 -Campingtafel + 4 vouwstoelen
 • Wat neem ik zelf mee?
  -verplicht onderlaken voor een matras van 1,4m x 2m -overige beddegoed en hoofdkussen -handdoeken en afwasgerei -beste humeur dat je maar kan vinden, je gaat tenslote kamperen!
 • Hoe oud moet ik zijn voor het huren van een teardrop?
  U moet minimaal 3 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs.
 • Hoe bereid ik mij voor op mijn trip met een Teardrop
  -zoek op voorhand een geschikte plek/camping om te overnachten, wild kamperen is in België niet toegestaan. check de Caravanya app voor leuke plaatsjes en tips! -auto met trekhaak is nodig -U voorziet zelf een extra nummerplaat -kampeer stoelen, tafel,.. etc hangt ervanaf welk pakket u kiest uiteraard.
 • Kan mijn auto de Teardrop trekken
  met zijn leeggewicht van 400kg is de woodboys teardrop zeer geschikt voor elke auto voorzien van trekhaak. De Woodboys teardrop is gemakkelijk te manoeuvreren en op de weg te controleren. U hebt geen speciaal rijbewijs nodig om ermee te rijden!
 • Algemene voorwaarden
  ALGEMENE HUURVOORWAARDEN 1. Deze overeenkomst is bindend voor de huurder. Hij heeft niet het recht dit contract, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. Diegene die dit contract ondertekent, is altijd verantwoordelijk voor de caravan en alles wat deze overeenkomst omvat. Het in gebruik nemen van de woodboys teardrop impliceert de aanvaarding, zonder voorbehoud, van de volledige huurvoorwaarden. De overeenkomst is eveneens van toepassing in geval van gratis ter beschikking stellen van een caravan. 2. Rijbewijs en identiteitskaart de huurder moet bij onderschrijven van het contract zowel identiteitskaart en rijbewijs voorleggen, alsook keuringkaart en verzekeringsdocument van het trekkend voertuig. 3. Leeftijd De minimum leeftijd voor het besturen en huren van het voertuig is 21 jaar, en de bestuurder moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Bij ongeval (in fout) verhoogt de vrijstelling met 500 € voor eigen risico, en met 250 € voor BA uitbating (schade aan derde), bij chauffeurs jonger dan 25 jaar. De huurder verklaart hierbij ook dat hij de laatste 3 jaar, startende vanaf de huurdatum, geen ongeval met motorvoertuig of dergelijke andere heeft gehad. De huurder verklaart ook dat hij in de laatste 5 jaar niet werd opgezegd voor zijn verzekering BA motorrijtuigen. Houdt de huurder zich niet aan deze huurvoorwaarden zal de verzekering elke tussenkomst betwisten. 4. Prijsberekening-reservatie De reservatie is pas definitief na het betalen van het vastgestelde voorschot, 25% van het totale bedrag. Het restbedrag moet uiterlijk 14 dagen voor vertrek op onze bankrekening aanwezig zijn. Bij gebreke hiervan heeft de verhuurder het recht de gereserveerde periode opnieuw te verhuren zonder dat dit enig recht geeft op teruggave van het betaalde voorschot aan de huurder. De verhuurder behoudt zich het recht voor om eventuele optelfouten op de huurovereenkomst te corrigeren. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW. 5. Waarborg De huurder is aan de verhuurder een waarborg verschuldigd, van € 1.000,- welke op de voorgeschreven datum wordt overgeschreven, namelijk 14 dagen op voorhand. Of na uitdrukkelijke afspraak op de dag van vertrek. Deze waarborg zal teruggestort worden op rekening van de huurder, 5 werkdagen na inleveren van de caravan. Dit op voorwaarde dat deze in dezelfde staat werd terugbezorgd, zoals omschreven in de voorwaarden. De verhuurder zal bij afrekening rekening houden met alle kosten, schadevergoedingen en /of eventuele verkeersboetes. Indien deze later binnenkomen blijven zij ten laste van de huurder. De verhuurder brengt de huurder ervan op de hoogte, de huurder betaalt de boete aan de verhuurder, en hij draagt deze over aan de bevoegde instantie. De controle bij inlevering van de caravan gebeurt altijd onder voorbehoud van achteraf verborgen gebreken of beschadigingen. 6.Bij annulering is de huurder verschuldigd: * tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode: 50% van de huursom * tot 3 weken voor aanvang van de huurperiode: 100% van de huursom 7. Ongevallen-schade-overtredingen-defecten Eventuele noodzakelijke mechanische herstellingen onderweg, mogen pas uitgevoerd worden na goedkeuring door de verhuurder, zonder overleg is de verhuurder niet genoodzaakt om de herstelfactuur te betalen. Bij elk verkeersongeval of defect verwittigt de huurder steeds de verhuurder. Bij verkeersongeval, diefstal, poging tot diefstal of vandalisme dient een proces-verbaal opgemaakt te worden door de plaatselijke politie. In ieder geval moet bij om het even welke waarneembare schade aan de buitenkant van het voertuig, het blauwe Europese aanrijdingsformulier ingevuld en ondertekend worden. Bij het niet, of niet correct, invullen van de documenten, wordt de schade aan de huurder aangerekend. De huurder en de bevoegde bestuurder zijn aansprakelijk voor boetes en begane overtredingen; in geen geval kan de verhuurder aansprakelijk worden gesteld. Ongeoorloofd houden (ontvreemding) van de gehuurde caravan na het verstrijken van de huurperiode is zonder meer verboden en zal aanleiding geven tot gerechtelijke stappen, onverminderd schadevergoeding. De gebruiker of huurder ontslaat Woodboys teardrops van elke aansprakelijkheid en schadevergoeding in geval van technisch defect en voor alle nadelige gevolgen, blijvende lichamelijke letsels, enz. ... die uit om het even welk defect en/of ongeval zouden kunnen voortvloeien, wat de oorzaak van het ongeval of de schade ook is. Woodboys teardrops is niet verantwoordelijk voor schade of pech ten gevolge van weersomstandigheden of vorst. Elke schadevergoeding door de verhuurder is uitgesloten. Integendeel, er kan schadevergoeding geëist worden van de huurder. Hij dient immers de nodige voorzorgen te nemen om het voertuig tegen de weersomstandigheden te beschermen, of tegen het bevriezen van water en gasinstallaties, enz. 8. De huurprijs omvat niet de herstellingen aan mechanische delen ten gevolge van eigen verkeerd gebruik, de kosten van beschadigingen als gevolg van verkeerd gebruik, opzet, onoplettendheid, oneigenlijk gebruik zoals rijden op niet verharde wegen, overvloedig water enz. 9. weekend vrijdag 15u tot zondagavond 19u, midweek zondag vanaf 17u tot vrijdag 14u, week: vrijdag 15u tot vrijdag 14u 10. Gebruik van het voertuig en toebehoren De huurder mag de caravan slechts gebruiken mits stipte naleving van alle wettelijke bepalingen. Het is verboden de caravan onder te verhuren, te gebruiken voor personen- of goederenvervoer, de caravan aan te wenden voor koersen of wedstrijden. Er mogen geen personen in de caravan aanwezig zijn tijdens het rijden, alle eventuele boetes hieruit voortvloeiend zijn altijd ten laste van de huurder. Het is verboden stickers e.d. aan te brengen op de caravan. De huurder kijkt regelmatig de bandenspanning na. De huurder dient ervoor te zorgen dat bij een lekke band, de kapotte band wordt hersteld of vervangen. Het gebruik van frituurolie en licht ontvlambare toestellen in de caravan is ten alle tijden verboden. Alle hierdoor ontstane schade is ten volle voor de huurder. Ook roken in de caravan is verboden. Huisdieren zijn niet toegelaten. 11. Verzekeringen De huurder moet zorgen dat zijn trekkend voertuig verzekerd is voor repatriëring van zowel zijn eigen wagen als de huurcaravan. Wordt de caravan opgeëist om reden van ontduiking van invoerrechten, accijns, BTW of smokkel, in het bezit zijn van wapens, verdovende middelen of om welke reden ook, dan vervallen alle verzekeringsvoorwaarden en is de huurder van rechtswege alleen en volledig verantwoordelijk voor de vergoeding van het verlies van de caravan en alle daaruit voortvloeiende schade en onkosten. Voorbehoud dient ook gemaakt te worden voor streken en of plaatsen met hoge risico’s zoals politieke onrusten, oorlog, alsook met een hoog risico op natuurrampen. Dit geldt zeker voor alle landen aangeduid op elk verzekeringsdocument (zie uw eigen papieren). De verhuurder komt niet tussen wanneer de caravan op transport moet voor repatriëring ten gevolge van een technisch defect van het voertuig Verder komt de verhuurder ook niet tussen bij schades veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van de huurder of losliggende voorwerpen in de caravan die schade veroorzaken tijdens het rijden. 12. Afhalen en terugbezorgen. De caravan wordt afgeleverd in onberispelijke staat en dient zo teruggebracht te worden, bij Woodboys Teardrops, op de afgesproken dag en tijdstip. Het eerder binnenbrengen van de caravan geeft geen recht op enige terugbetaling. Wanneer de huurder het nalaat de gehuurde caravan op het voorziene tijdstip terug te brengen, zonder de verhuurder daarvan op de hoogte te brengen, wordt hem een vergoeding aangerekend van € 60 per uur. Deze vergoeding zal in mindering worden gebracht van de waarborgsom. 13. Overmacht Indien de gehuurde caravan door overmacht (bijvoorbeeld een ongeval) niet ter beschikking kan worden gesteld aan de huurder, zaI er voor elke verloren dag een overeenkomstig gedeelte van de huurprijs worden terugbetaald. Indien dit gebeurt binnen de 24 uur, kan de huurder geen aanspraak maken op weigering, verzoek tot terugbetaling of om het even welke schadevergoeding of korting. Maximaal kan niet meer dan de volledige huursom worden terugbetaald, en de huurder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord dat de verhuurder nooit aansprakelijk kan worden gesteld voor welke kosten dan ook. 14. Onder uitdrukkelijk voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en aanvullingen, die steeds deel uitmaken van deze huurovereenkomst. 15. In geval van betwisting is enkel de rechtbank bevoegd in het arrondissement waarin de hoofdzetel van Woodboys teardrops is gevestigd.
bottom of page